Tervetuloa PoraKONE -hankkeen sivuille.

Hankkeen avulla koulutettiin insinöörejä aloille, joilla on tarvetta työvoimasta: kone-, energia- ja meritekniikan toimialoille. 1.1.2018 – 30.6.2020 toteutetussa PoraKONE 6Aika-hankkeessa syntyi toimintamalli, jolla vastataan insinöörien osaamistarpeiden muutoksiin ja luodaan uudenlaista yhteistyötä korkeakoulujen kesken. PoraKONEessa kehitettiin myös mallia ammattikorkeakoulujen ja yritysten väliselle yhteistyölle. Hankkeen kohteena olevan verkoston kärkiyrityksinä on valtakunnallisestikin merkittäviä yrityksiä, joiden koko vaihtelee start up -yrityksistä suuryrityksiin.

Osatoteuttajia olivat  Metropolian, Oulun, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut.

PoraKONE oli ESR -rahoitteinen 6Aika -hanke, jonka rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoa