Lujat teräkset ja hitsaus - OAMK konetekniikan laajennusmoduuli

31.08.2018
hitsaussolu

PoraKONE – hankkeen keskeisinä tavoitteina on vastata insinööritarpeiden nopeaan muutokseen ja parantaa konealan koulutuksen laatua ja saatavuutta. Oulun ammattikorkeakoulun laajennusmoduulissa keskitytään erikoislujiin teräksiin ja hitsaustekniikkaan.

ERIKOISLUJAT TERÄKSET
Lujien terästen kehitystä on vauhdittanut vaatimus saavuttaa yhä kevyempiä ja lujempia rakenteita. Lujien terästen käytössä sekä suunnittelussa pätevät samat perusasiat kuin rakenneteräksellä. Teräksen lujuuden kasvaessa tietyt erityisasiat tulevat kuitenkin kriittisemmiksi. Laajennusmoduuli antaa tietoa juuri näistä asioista. Koulutus laajentaakin insinööriosaamista erikoislujien ja ruostumattomien terästen käytöstä koneenrakennuksessa.
Koulutuksessa hyödynnetään terästen valmistajien viimeisintä materiaali- ja käytettävyystietoutta. Laajennusmoduuli on opiskelijan kannalta joustava, koska se toteutetaan lähes täysin etäopetuksena.

HITSAUKSEN KOORDINOINTI
Laatu on merkittävä kilpailutekijä hitsaavassa tuotannossa. Samanaikaisesti teräsrakenteiden laatuvaatimukset ovat myös tiukentuneet. Laajennusmoduulin avulla onkin tarkoitus siirtää viimeisintä hitsausosaamista koulutettujen insinöörien avulla yrityksiin.
Koulutuksen sisältö pohjautuu IIW:n ohjeistukseen ja se rakentuu neljästä aihekokonaisuudesta (hitsausprosessit ja -laitteet, materiaalit ja niiden käyttäytyminen hitsauksessa, hitsausliitoksen suunnittelu ja mitoitus, hitsaustuotanto ja laatu). Koulutuksen toteutuksessa hyödynnetään etäopiskelun mahdollisuuksia.
Laajennusmoduuli syventää monipuolisesti hitsausalan osaamista ja antaa hyvän valmiuden kehittää yrityksen hitsaustuotantoa, tavoiteltaessa hyvää laatua ja tuottavuutta.