Meritekniikan laajennusmoduuli

15.10.2018

Meritekniikan osaajien tarve on ollut otsikoissa viime aikoina, kun alan teollisuuteen on sadellut tilauksia. Sekä telakoiden toimituksiin että alan muuhun vientiin tarvitaan nyt työvoimaa. Turun ammattikorkeakoulu kehittää PoraKONE- hankkeessa valtakunnalliseen käyttöön sopivan meritekniikan opetusmoduulin, jonka suorittamiseen opiskelija käyttää noin 400 työtuntia. Moduuli toteutetaan lähes täysin etäopetuksena, ja se tulee muiden PoraKONE-laajennusmoduulien lailla saataville kaikkiin 6Aika- ammattikorkeakouluihin.

Moduulin suunnittelu on lähtenyt liikkeelle teollisuuden tarpeista: Meritekniikkaa palvelevia yrityksiä on koko maassa, mutta amk-insinöörikoulutusta on ollut tarjolla vain Turussa. Uuden opetusmoduulin avulla koulutusta tulee saataville laajemmin Suomeen, mikä helpottaa yritysten liittymistä meritekniikan toimittajaverkostoon.

Moduulin sisältö ja tavoitteet suunnitellaan yhdessä alan yritysten kanssa. Tämä on tärkeää, sillä meriteollisuudessa noudatetaan monipuolisesti alan omia standardeja, sääntöjä ja toimintatapoja, joihin perehtyminen ilman koulutusta on työlästä. Suuri osa alan toiminnasta Suomessa kohdistuu kansainvälisille markkinoille, mikä luonnollisesti näkyy moduulin sisällössä.

Meriympäristö tuo yritysten tuotteille ja palveluille myös fysikaalisia lisävaatimuksia, esimerkiksi korroosion, värähtelyjen, painorajoitusten ja laivan kiihtyvyyksien kautta. Tämän vuoksi meritekniikassa käytettävät rakenneratkaisut ja materiaalit poikkeavat konepaja- tai rakennusteollisuuden vastaavissa sovelluksissa käytettävistä. Moduulin suunnittelussa oletetaan, että opiskelijalla on hyvä peruskoulutus insinööritieteissä, ja toteutuksessa tätä perustaa laajennetaan meritekniikan teknisiin erityispiirteisiin päin.

Moduulin sisältöjen kartoitukset ovat tätä kirjoitettaessa (syyskuu 2018) vielä työn alla, mutta todennäköisiä pääotsikoita ovat meritekniikan perusteet, suomalaisen toimittajaverkoston toiminta sekä laivojen suunnittelu, varustelu ja koneistot. Päivitämme sivuja kun työ etenee!