Oulun seudun kone- ja metallialan yritykset osaksi Varsinais-Suomen kasvua

18.02.2019

Kuva. Suomen meriklusterin toimijakenttä (Lähde: Suomen meriklusteri kohti 2020-lukua).

PoraKONE – hankkeen vetävänä voimana on Varsinais-Suomessa oleva poikkeuksellisen voimakas valmistavan teknologiateollisuuden kasvu meri- ja autoteollisuudessa. Tämän positiivisen rakennemuutoksen vaikutukset säteilevät myös muille toimialueille alueellisesti ja koko Suomeen.

Hankkeen yhden toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on edesauttaa Oulun seudun kone- ja metallialan yritysten pääsemistä osaksi Varsinais-Suomen meri- ja autoteollisuuden kasvua.

Tavoitteena on myös toimia kone- ja metallialan yritysten välisen yhteistyön aloittajana ja ylläpitäjänä Oulun alueella. Tällä toiminnalla pyritään vahvistamaan yritysten toiminnan kehittymistä ja kasvua tukeutuen toisiinsa ja oman alueen ammattikorkeakouluun.

Ensimmäisenä vaiheena kartoitettiin tiedot alueen kone- ja metallialan yrityksistä, jotka soveltuvat tämän hankkeen koulutuksen ja kehittämisen tukitoimien kohteeksi. Tämän jälkeen yritysten johdon kanssa keskusteltiin yritysten näkymistä ja hankkeen tavoitteista.

Ensimmäisissä pilottiryhmän tapaamisissa keskusteltiin mm. Varsinais-Suomen meriteollisuuden tilanteesta ja alihankintaverkostosta yritysten näkökulmasta. Lisäksi Turun ammattikorkeakoulu piti skype-seminaarin telakkateollisuuden tilanteesta. Seuraavaksi on suunnitteilla vierailu Varsinais-Suomen telakoille.