Teollisuustalous digitalisoituvassa maailmassa

03.12.2018

TAMK pyrkii uudistamaan perinteistä teollisuustalouden koulutussisältöä vastaamaan alati muuttuvia toimintaympäristöjä digitaalisen teollisen vallankumouksen aikakautena. TAMK kohdistaa koulutustoimenpiteensä erityisesti kohti Industry 4.0 -ympäristön tuomia mahdollisuuksia ja haasteita.

Oheinen kuva havainnollistaa osaa TAMKin Konetekniikan koulutuksen oppimisympäristöstä OpenLab. OpenLab sekä siitä uudistettava ympäristö FieldLab tarjoavat PoraKONE –hankkeen kautta kasvuyrityksiin työllistyville opiskelijoille, työttömille sekä alaa vaihtaville insinööreille käytännön tason harjoituksia TEOLLISUUSTALOUS DIGITALISOITUVASSA MAAILMASSA – laajennusmoduulissa.

Laajennusmoduulissa opiskelijat omakohtaisesti kokeilevat ja oppivat tietoja ja taitoja digitaalisuuspajoissa sekä demonstraatioympäristöissä teoriapohjaisten verkko-opintojen lisäksi. Pajoissa opitaan muun muassa IoT:n, virtuaalisuuden sekä MyDatan hyödyntämistä. Iot:n käyttöönotossa hyödynnetään Raspberry Pi -ympäristöä. Virtuaalisuuden käyttökoulutuksessa tutustutaan Samsung 360 Gear -ympäristöön. MyData -tiedon hyödyntämistä tehdasympäristössä havainnollistetaan Wapice Oy:n IoT-Ticket -sovelluksen avulla, joka on kytketty TAMKin OpenLabin robottisoluun (kuvassa).

FieldLab tarkoittaa käytännöllistä ympäristöä, jossa yritykset ja tutkimuslaitokset kehittävät, testaavat ja toteuttavat älykkään teollisuuden ratkaisuja. Lisäksi ympäristö tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia soveltamaan näitä ratkaisuja. FieldLab on ympäristö, jossa yritykset ja muut organisaatiot voivat turvallisesti opiskella ja kokeilla Industry 4.0 -toimenpiteitä.

Industry 4.0 -ilmaisua on käytetty vuodesta 2011 lähtien kuvaamaan tieto- ja viestintätekniikan laajaa integrointia teolliseen valmistukseen. Visiona on alan neljäs vallankumous esineiden internetin, palveluiden internetin ja tietoverkkojen avulla. Kuitenkin neljänteen teolliseen vallankumoukseen liittyvän kehityksen käsitteleminen vain teknisestä näkökulmasta on riittämätöntä. Yrityksen on tarpeen muuttaa myös organisaatiotaan ja kulttuuriaan sekä kehittää liiketoimintaosaamistaan.