Pekka Stenfors
Projektipäällikkö
Turun ammattikorkeakoulu
Puhelin: +358 40 3550537
Vesa Rahkolin
Projektipäällikkö
Oulun ammattikorkeakoulu
Puhelin: +358 40 645 2239
Anne Cumini
Projektipäällikkö
Tampereen ammattikorkeakoulu
Puhelin: +358 50 3825808
Veikko Koivumaa
Hallinnollinen projektipäällikkö
Metropolia ammattikorkeakoulu
Puhelin: +358 40 1769519