PoraKONE -Webinaari

Zoom 3.6.2020 12:00

Webinaarissa esiteltiin PoraKONE-hankkeessa tehtyjä Kone- energia- ja meritekniikan verkkopohjaisia opintojaksoja, jotka on luotu vastaamaan jatkuvasti muuttuviin osaamistarpeisiin.

Vuoden 2020 aikana neljässä 6Aika -AMK:ssa pilotoitavilla opintojaksoilla on tavoitteena laajentaa ensisijaisesti insinöörien osaamista, mutta myös muiden tekniikan aloille suuntautuneiden on mahdollista osallistua opintojaksoille. Tekniikan alan opiskelijoiden lisäksi myös yritysten henkilökunta, työttömät sekä lomautetut ovat tervetulleita opintojaksoille.

Kiitoksia osallistuneille, alla vielä linkit tilaisuuden materiaaleihin.

Webinaari 0306 PoraKONE kooste

PoraKONE Webinaari Metropolia 3.6.2020

PoraKONE Webinaari OAMK 03062020

PoraKONE-webinaariesitys 03062020_Turku AMK MERITEKNIIKKA

PoraKONE-webinaariesitys TAMK 03062020

Opintojaksot jakautuivat seuraaviin kokonaisuuksiin:

Digitaalisen tuotetiedon hallinta
Meritekniikka
Erikoislujat teräkset ja hitsaus
Teollisuustalous digitalisoituvassa maailmassa
Cleantech

Ilmoittautuminen syksyn 2020 opintojaksoille
• AMK-opiskelijat Campusonline.fi –palvelun kautta. Opintojaksot julkaistaan 10.8., ilmoittautuminen alkaa 17.8.2020
• Muut, kunkin avoimen AMK:n omilta sivuilta (linkit Campusonline.fi –sivuilla) omien aikataulujen mukaan. Elokuussa on hyvä olla valmiina
• Opiskelun kustannus avoimessa AMK:ssa 15€/opintopiste
• Avoimen AMK:n opinnot suurelta osin maksuttomia työttömille ja lomautetuille syyslukukaudelle 2020
• On hyvä huomioida, että osalla opintojaksoista on kiintiöt avoimen AMK:n ja Campusonlinenkautta ilmoittautuville. Valinnat ilmoittautumisjärjestyksessä
• Suurin osa opinnoista on täysin verkossa suoritettavia.

Tilaisuudessa kysyttiin opintojaksojen mahdollista vaikutusta työttömyysturvaan – Nämä opinnot sopivat esim. suoritettaviksi lyhytkestoisina opintoina, joista tarkempaa tietoa allaolevasta linkistä. HUOM! Ole yhteydessä TE-toimistoon ennen opintojesi alkamista.

Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysturvalla